Order online

Đầubếp

Thức ăn không sử dụng bột ngọt. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn bị dị ứng thức ăn hay không dung nạp thực phẩm.
Tất cả giá đều được niêm yết bằng ,000 VND và chưa bao gồm 10% VAT & 5% phí phục vụ


Mr Hai
Head Chef

Mme Sau
Cold Kitchen Lead

ChefRecommended

MakeReservation