Sự đặt chỗ

UốngThực đơn

bột ngọt miễn phí. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn bị dị ứng hoặc không dung nạp thực phẩm.
Tất cả giá được niêm yết bằng 000 VND và chưa bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ

COCKTAIL ĐẶC SẮC CỦA QUÁN BỤI


 
 

NGHỆ THUẬT TRÀ

 
 

NƯỚC ÉP - JUICES


 
 

NƯỚC ÉP TỔNG NIỆM - MIXED JUICES


 
 

CÀ PHÊ


 
 

COCKTAIL CỔ ĐIỂN


 
 

BIA


 
 

SINH TỐ - SMOOTHIES

 
 

NƯỚC NGỌT


 
 

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.