Commander en ligne

Menu

Livraison

Petit-déjeuner

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

BÚN THỊT NƯỚNG

149 000đ
Rice noodles with grilled Pork & fried spring rolls, served with Vegetables, Bean sprouts, Peanut, Fried Onion
Includes 1 Coffee of your choice35 000đ
Includes 1 Juice or 1 Smoothie of your choice45 000đ

BÚN THỊT BÒ XÀO, CUỐN RAM

149 000₫
Rice noodles with Stir-fried Beef & fried spring rolls, served with Vegetables, Bean sprouts, Peanut, Fried Onion
Includes 1 Coffee of your choice35,000₫
Includes 1 Juice or 1 Smoothie of your choice45,000₫

BÚN RIÊU CUA ỐC

119 000đ
Crab paste noodles soup with Tofu, Snails & fresh Herbs
Includes 1 Coffee of your choice35 000đ
Includes 1 Juice or 1 Smoothie of your choice45 000đ

BÚN MẮM NÊM TÔM THỊT

129 000đ
Nouilles de riz à la pâte d'anchois avec porc et crevettes
Includes 1 Coffee of your choice35 000đ
Includes 1 Juice or 1 Smoothie of your choice45 000đ

BÚN BẮP BÒ

149 000đ
Beef shank noodles soup
Includes 1 Coffee of your choice35 000đ
Includes 1 Juice or 1 Smoothie of your choice45 000đ

BÚN MỌC

119 000đ
Pork ball Noodle soup with Pork ribs & fresh Herbs
Includes 1 Coffee of your choice35 000đ
Includes 1 Juice or 1 Smoothie of your choice45 000đ

Salades

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

GỎI BƯỞI TÔM THỊT

149 000đ
Pomelo salad with Prawns & Pork

GỎI TÉP ĐỒNG XÚC BÁNH ĐA

119 000đ
Petite salade de crevettes, servie avec gâteau de riz grillé

NỘM BÒ CÀ PHÁO

149 000đ
Spicy Beef salad with white Eggplant & Kumquat

GỎI XOÀI TÔM SÚ

149 000đ
Mango salad with Prawns

GỎI GÀ HẠT ĐIỀU

149 000đ
Chicken salad with Cashew nuts

GỎI NHA ĐAM HẢI SẢN

149 000đ
Aloe vera salad with Seafood

GỎI TIẾN VUA TÔM THỊT

149 000đ
Dried mountain jelly salad with Prawns & Pork

GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT

149 000đ
Coconut shoot with pork & Coconut tubers salad with Prawns & Pork

GỎI XOÀI KHÔ CÁ SẶC

149 000đ
Mango salad with dried Gourami fish

NỘM ĐU ĐỦ TRỘN TAI HEO

149 000đ
Green Papaya salad with crunchy Pork ear

GỎI ĐU ĐỦ TÔM SÚ

159 000đ
Green Papaya salad with Prawns

GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT

149 000đ
Lotus stems salad with Prawns & Pork

Wrap & Rouleaux

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

CHẢ GIÒ QUÁN BỤI (5)

119 000đ
Quan Bui style deep-fried spring rolls with Crab meat & Prawns

CHẢ GIÒ TRÁI CÂY HẢI SẢN (5)

139 000đ
Deep-fried spring rolls with Seafood, fresh Fruits & Mayonnaise sauce

CUỐN RAM MIỀN TRUNG (6)

119 000đ
Central style deep-fried spring rolls with chopped Pork & Prawns

SAKÉ NHỒI TÔM SÚ GIÒ SỐNG

139 000đ
Fruit à pain enveloppé de crevettes et de porc haché

BÒ NƯỚNG SẢ CUỘN BÁNH TRÁNG (4)

199 000đ
Grilled Beef & Lemongrass, served with rice Noodles, rice Paper, fresh Herbs & Fish sauce

CUỐN DIẾP TÔM THỊT (4)

129 000đ
Lettuce, Pork, Prawns & pickles wrapped in Mustard greens, served with fish sauce

BÒ CUỘN LÁ LỐT NƯỚNG (8)

179 000đ
Grilled Beef wrapped in piper lolot leaves, served with rice Noodles, rice Paper, fresh Herbs & Fish sauce

CHẢ GIÒ TÔM GÀ (5)

129 000đ
Deep-fried spring rolls with Prawns & Chicken

TRỨNG CÚT BÁCH HOA (6)

99 000đ
Fried green rice flakes Fish paste wrapped in Quail eggs

GỎI CUỐN TÔM THỊT (4)

89 000đ
Fresh spring rolls with boiled Prawns & Pork belly

BÁNH XÈO THỊT HEO & GÀ

179 000đ
Vietnamese fried Pancake with Pork & Chicken, mixed Mushrooms, bean Sprouts, Onion

BÁNH XÈO HẢI SẢN

199 000đ
Vietnamese fried Pancake with Seafood, mixed Mushrooms, bean Sprouts, Onion

BÁNH XÈO NẤM THẬP CẨM

159 000đ
Vietnamese fried Pancake with mixed- Mush rooms, bean Sprouts, Onion

CUỐN KHAI VỊ QUÁN BỤI

249 000đ
Quan Bui style Platter of Wraps & Rolls

Quán Bụi

Signatures


Porcs Plats

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

THỊT BA RỌI KHO

129 000đ
Caramelized braised Pork belly in Clay pot

THỊT BA RỌI CHIÊN NƯỚC MẮM

129 000đ
Fried Pork belly with Fish sauce

THỊT BA CHỈ KHO MĂNG

129 000đ
Caramelized braised Pork belly with Bamboo shoot in Clay pot

THỊT KHO TIÊU

129 000đ
Braised Pork with black Pepper in Clay pot

THỊT KHO TRỨNG

129 000đ
Braised Pork with Eggs & Coconut juice in Clay pot

THỊT KHO CƠM DỪA

129 000đ
Braised Pork with Coconut meat in Clay pot

SƯỜN NON SỐT CHUA NGỌT

159 000đ
Sautéed Pork ribs with Sweet & Sour sauce

SƯỜN NON RAM MẶN

159 000đ
Salty Sautéed Pork ribs

SƯỜN NON SỐT MẬT ONG

159 000đ
Sautéed Pork ribs with Honey sauce

SƯỜN NON CHÁY TỎI

159 000đ
Fried Pork ribs with Garlic

SƯỜN NON KHO TÀU

159 000₫
Braised Pork ribs with Eggs & Coconut juice in Clay pot

SƯỜN NON KHO TRỨNG CÚT

159 000₫
Braised Pork ribs with Quail eggs in Clay pot

GIÒ HEO MUỐI CHIÊN GIÒN

189 000₫
Deep-fried crispy salted Pork leg

THỊT LUỘC, KÈM CÀ PHÁO & MẮM TÔM

129 000đ
Steamed Pork belly, served with white Eggplant & Shrimp paste

THỊT BA RỌI CHIÊN SẢ ỚT

129 000đ
Fried Pork belly with Lemongrass & Chili

Plats de poulet

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

GÀ KHO SẢỚT

99 000đ
Braised Chicken fillet with Lemongrass & Chili in Clay pot

GÀ CHIÊN XỐT ME

99 000đ
Sautéed fried Chicken fillet with Tamarind sauce

GÀ XÀO HẠT ĐIỀU

129 000đ
Sautéed Chicken fillet with Cashew Nuts, Bell pepper, Onions

GÀ CHIÊN XỐT MÂT ONG

99 000đ
Sautéed fried Chicken fillet with Honey sauce

GÀ XÀO SA TẾ

99 000đ
Sautéed Chicken fillet with Satay sauce, Bell pepper, Onions

GÀ KHO THƠM & RAU RĂM

99 000đ
Braised Chicken fillet with Pineapple & Knotgrass in Clay pot

GÀ KHO TÀU

129 000đ
Braised Chicken fillet with Eggs & Coconut juice in Clay pot

GÀ KHO NẤM ĐÔNG CÔ

109 000đ
Braised Chicken fillet with Shitake mushrooms in Clay pot

GÀ TRE KHO SẢ

219 000đ
Braised Bantam Chicken with Lemongrass in Clay pot

GÀ TRE RANG MUỐI

219 000đ
Pan-fried Bantam Chicken with hot Salt

GÀ TRE QUAY CHẢO, KÈM XÔI CHIÊN

390 000đ
Pan-roasted Bantam Chicken, served with Crispy sticky rice cakes

GÀ TRE HẤP GỪNG & CẢI BẸ XANH

390 000đ
Steamed Bantam Chicken with Ginger & Mustard greens

GÀ TRE NƯỚNG MUỐI ỚT

390 000đ
Grilled Bantam Chicken with Salt & Chili

GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

99 000đ
Sautéed fried Chicken fillet with Fish sauce

GÀ TRE KHO GỪNG

219 000đ
Braised Bantam Chicken with Ginger in Clay pot

GÀ KHO GỪNG

99 000đ
Braised Chicken fillet with Ginger in Clay pot

Plats de boeuf

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

BÒ XÀO HÀNH CẦN

159 000đ
Sautéed VN Beef with Onion & Celery

BÒ XÀO HẠT ĐIỀU

159 000đ
Sautéed VN Beef with Cashew Nuts, Bell pepper, Onions

BÒ XÀO TIÊU XANH

169 000đ
Sautéed VN Beef with Green pepper, Horn pepper, Onions

BÒ XÀO SẢ ỚT

159 000đ
Sautéed VN Beef with Lemongrass & Chili, Horn pepper, Onion

BÒ XÀO SA TẾ

159 000đ
Sautéed VN Beef with Satay sauce, Bell pepper, Onions

BÒ XÀO NGŨ SẮC

159 000đ
Sautéed VN Beef with Bell pepper, Corn, Peas

BÒ XIÊN QUE NƯỚNG (NGŨ VỊ, SA TẾ, MẬT ONG)

199 000đ
Grilled VN Beef skewers (Five spices/ Satay sauce/ Honey sauce)

BẮP BÒ KHO TIÊU XANH

199 000đ
Braised VN Beef shank with Green peppers

BẮP BÒ HẦM MẲM NHĨ, KÈM RAU SỐNG & BÁNH TRÁNG

199 000đ
Casseroled VN Beef shank in thick fish sauce, served with fresh Herbs & Rice paper

BÒ NHÚNG GIẤM, KÈM RAU SỐNG, BÁNH TRÁNG

259 000đ
VN Beef soaked in boiling Vinegar, served with fresh Herbs & Rice paper

BÒ XÀO CHUA NGỌT

159 000đ
Sautéed VN Beef with Sweet & Sour sauce, Pineapple, Tomato, Onions, Celery

BÒ XÀO MÁNG

159 000đ
Sautéed VN Beef with Bamboo shoot, Onions

BÒ LÚC LẮC

169 000đ
Sautéed diced VN Beef, Bell pepper, Tomato, Onions

Fish Dishes

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

Our menu boasts an extensive selection of fresh and delectable fish dishes, showcasing the rich and diverse culinary traditions of Vietnam. Each dish is meticulously prepared using the finest ingredients, ensuring a delightful dining experience.

CÁ LÓC KHO TỘ

99 000đ
Caramelized braised Snakehead fish in Clay pot

CÁ BỚP KHO TỘ

169 000đ
Caramelized braised Cobia fish in Clay pot

CÁ NỤC KHO CÀ

129 000đ
Braised Round scad fish with Tomato

CÁ THU CHIÊN MẮM XOÀI

169 000đ
Deep-fried Mackerel fish, served with green Mango & fish sauce

CÁ THU CHIÊN XỐT CÀ

169 000đ
Deep-fried Mackerel fish with Tomato sauce

CÁ THU KHO THƠM

169 000đ
Braised Mackerel fish with Pineapple

CÁ CHẼM CHIÊN XỐT CHANH DÂY

169 000đ
Fried Seabass with Passionfruit sauce

CÁ CHẼM CHIÊN XỐT ME

169 000đ
Fried Seabass with Tamarind sauce

CÁ KÈO KHO RAU RÁM

139 000đ
Braised Elongate mudskipper fish with Knotgrass

CÁ KÈO CHIÊN GIÒN, KÈM MẲM ME

199 000đ
Deep-fried Elongate mudskipper fish, served with Tamarind sauce

CÁ RÔ KHO THỊT BA RỌI

169 000đ
Braised Perch fish & Pork belly in Clay pot

CÁ PHI LÊ KHO TIÊU

109 000đ
Caramelized braised Fish fillet in Clay pot

CÁ HÚ KHO TỘ

99 000đ
Caramelized braised Catfish in Clay pot

Seafood Dishes

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

TÔM SÚ RANG MUỐI TỎI (300 Gr)

199 000đ
Sautéed Prawns with rock Salt & Garlic

TÔM SÚ XỐT ME (300GR)

199 000đ
Sautéed Prawns with Tamarind sauce

TÔM SÚ XỐT TRỨNG MUỐI (300GR)

199 000đ
Sautéed Prawns with Salted egg yolk sauce

TÔM SÚ XÀO SA TẾ (300 Gr)

199 000đ
Sautéed Prawns with Satay sauce, Bell pepper, Onions

TÔM RIM THỊT BA RỌI

179 000đ
Simmered Prawns & Pork belly in Clay pot

MỰC RANG TIÊU XANH

159 000đ
Sautéed Squid with Green pepper

MỰC XÀO SA TẾ

159 000đ
Sautéed Squid with Satay sauce, Bell pepper, Onions

MỰC XÀO CHUA NGỌT

159 000đ
Sautéed Squid with Sweet & Sour sauce

MỰC XỐT ME

159 000đ
Sautéed Squid with Tamarind sauce

MỰC RANG MUỐI TỎI

159 000đ
Sautéed Squid with rock Salt & Garlic

MỰC TRỨNG XỐT ME

189 000đ
Fried Squid egg with Tamarind sauce

MỰC ỐNG NHỒI THỊT BẰM, XỐT TIÊU

159 000₫
Fried Squid stuffed with minced Pork, black Pepper sauce

MỰC ÁP CHẢO XỐT BƠ TỎI

189 000đ
Pan-fried Squid with Garlic & Butter sauce

TÔM SÚ HẤP NƯỚC DỪA (300 Gr)

199 000đ
Steamed Prawns with Coconut juice

Soupes

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

CANH CHUA CÁ BỚP

169 000đ
Sweet & Sour soup with Cobia fish, Tomato, Okra, Pineapple, bean Sprouts

CANH KHOAI MỠ TÔM THỊT

139 000đ
Purple yam soup with Prawns & Pork

CANH SẤU SƯỜN NON

139 000đ
Dracontomelon soup with Pork ribs

CANH NGHÊU THÌ LÀ

139 000đ
Clams soup with Tomato, Starfruit, Dill

CANH CUA RAU ĐAY MÙNG TƠI

139 000đ
Minced field Crab soup with Jute plant & Malabar spinach

CANH BẦU CÁ RÔ

149 000đ
Calabash soup with Perch fish

CANH CHUA TÔM

169 000₫
Sweet & Sour soup with Prawns, Tomato, Okra, Pineapple, bean Sprouts

CANH RIÊU TÔM

169 000₫
Tangy Prawns paste soup with Tomato, Starfruit, Dill

CANH BÍ ĐỎ TÔM TƯƠI

139 000₫
Pumpkin soup with Prawns

CANH BẦU TÔM TƯƠI

139 000₫
Calabash soup with Prawns

CANH BẮP BÒ NẤU KHẾ

169 000₫
Starfruit soup with VN Beef shank

CANH BẮP BÒ NẤU RAU RĂM & CÀ CHUA

169 000₫
Knotgrass & Tomato soup with VN Beef shank

CANH KHỔ QUA CÁ THÁC LÁC

139 000₫
Bitter gourd soup with Fish paste

CANH ĐU ĐỦ NẤU SƯỜN NON

149 000₫
Papaya soup with Pork ribs

CANH MÁNG CHUA CÁ HÚ

129 000₫
Sour Bamboo shoot soup with Catfish, Tomato

CANH CHUA CÁ HÚ / CÁ LÓC

129 000đ
Sweet & Sour soup with Catfish or Snakehead fish, Tomato, Okra, Pineapple, bean Sprouts

Plats Hot Pot & Noddles

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

MÌ XÀO THỊT GÀ

129 000đ
Stir-fried Noodles with Chicken

MÌ XÀO HẢI SẢN

169 000đ
Stir-fried Noodles with Seafood

LẨU CÁ BỚP NẤU MÁNG CHUA

369 000đ
Sour Bamboo shoot & Cobia fish Hotpot

LẨU KHỔ QUA CÁ THÁC LÁC

369 000đ
Bitter gourd & Fish balls Hotpot

MÌ XÀO GIÒN HẢI SẢN

179 000đ
Stir-fried crispy Noodles with Seafood

LẨU THÁI CHUA CAY

369 000đ
Thai style Hot & Sour Hotpot with Seafood & VN Beef

LẨU TRÁI SẤU NẤU SƯỜN NON

369 000đ
Dracontomelon & Pork ribs Hotpot

MÌ XÀO THỊT BÒ

149 000đ
Stir-fried Noodles with VN Beef

Plats de riz

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

CƠM CHIÊN TỎI

59 000đ
Garlic fried rice

CƠM GẠO LỨC CHIÊN GÀ & HẠT ĐIỀU

129 000đ
Chicken & Cashew nuts fried Brown rice

CƠM CHIÊN CÁ MẶN & GÀ XÉ

129 000đ
Salted fish & shredded Chicken fried rice

CƠM CHIÊN HẠT BẮP VÀ CUA

139 000đ
Corn & Crab meat fried rice

CƠM CHIÊN HẢI SẢN

149 000đ
Seafood fried rice

CƠM GẠO LỨC CHIÊN HẢI SẢN & HAT ĐIỀU

139 000₫
Seafood & Cashew nuts fried Brown rice

CƠM CHIÊN TỎI & TRỨNG

89 000₫
Garlic & Eggs fried rice

CƠM TRẮNG (TÍNH TRÊN SỐ KHÁCH ĂN)

20 000₫
Steamed White rice (Charge on per headcount)

CƠM GẠO LỨC (TÍNH TRÊN SỐ KHÁCH ĂN)

30 000đ
Steamed Brown rice (Charge on per headcount)

Plats de nouilles en verre

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

MIẾN XÀO TÔM, AUC

169 000đ
Stir-fried Vermicelli with Prawns & Crab meat

Autres

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

BÚN TƯƠI

19,000₫
Fresh rice Noodles

ĐẬU HỦ TRỨNG XỐT THỊT BẰM

89 000₫
Fried Tofu with minced Pork sauce

TRỨNG LÒNG ĐÀO (2), KÈM NƯỚC MẮM

49,000₫
Soft-boiled Eggs (2), served with Fish sauce

TRỨNG CHIÊN THỊT BẰM THÌ LÀ

79 000₫
Fried Omelette with minced Pork & Dill

KHỔ QUA XÀO TRỨNG

89 000đ
Stir-fried Bitter gourd with Eggs
SAUTÉ AU BŒUF139 000đ
SAUTÉ AUX CREVETTES149 000đ

MẮM KHO QUẸT

49 000đ
Caramelized braised dried shrimps & pork fat in thick fish sauce

Végétarien

Sélection


Menu Légumes

Tous les prix sont soumis à la TVA 10% et aux frais de service 5%.

BÍ NỤ

89 000₫
Bébé citrouille
Stir-fried w/Garlic89 000₫
Stir-fried w/Beef149 000₫
Stir-fried w/Prawn159 000₫

BÔNG BÍ

89 000₫
Fleurs de citrouille
Stir-fried w/Garlic89 000₫
Stir-fried w/Beef149 000₫
Stir-fried w/Prawn159 000₫

RAU MUỐNG

69 000đ
Gloire du matin
Stir-fried w/Garlic69 000đ
Stir-fried w/Beef139 000đ
Stir-fried w/Prawn149 000đ

BÔNG CẢI TRẮNG

89 000đ
Chou-fleur
Stir-fried w/Garlic89 000đ
Stir-fried w/Beef149 000đ
Stir-fried w/Prawn159 000đ

HOA THIÊN LÝ

99 000đ
Tonkin jasmine
Stir-fried w/Garlic99 000đ
Stir-fried w/Beef159 000đ
Stir-fried w/Prawn169 000đ

RAU THẬP CẨM

99 000đ
Mixed Vegetables
Stir-fried w/Garlic99 000đ
Stir-fried w/Beef159 000đ
Stir-fried w/Prawn169 000đ

BÔNG SÚNG

69 000đ
pousse de nénuphar
Stir-fried w/Garlic69 000đ
Stir-fried w/Beef139 000đ
Stir-fried w/Prawn149 000đ

BÔNG CẢI XANH

89 000đ
Brocoli
Stir-fried w/Garlic89 000đ
Stir-fried w/Beef149 000đ
Stir-fried w/Prawn159 000đ

RAU BÓ XÔI

69 000đ
Épinard
Stir-fried w/Garlic69 000đ
Stir-fried w/Beef139 000đ
Stir-fried w/Prawn149 000đ