Order online

Thựcđơn

Thức ăn không sử dụng bột ngọt. Xin cho chúng tôi biết nếu bạn bị dị ứng thức ăn hay không dung nạp thực phẩm
Tất cả giá đều được niêm yết bằng ,000 VND và chưa bao gồm 10% VAT & 5% phí phục vụ

ĂN SÁNG - BREAKFAST
MÓN GỎI - VIETNAMESE SALAD
MÓN CUỐN - WRAP & ROLLS
MÓN BÒ - BEEF DISHES
MÓN GÀ - CHICKEN DISHES
MÓN HEO - PORK DISHES
HẢI SẢN & CÁ - SEAFOOD & FISH DISHES
CƠM - RICE
MÌ & LẨU - NOODLE & HOTPOT
MIẾN - GLASS NOODLE
MÓN CANH - VIETNAMESE SOUP DISHES
MÓN CHAY - VEGETARIAN DISHES
MÓN RAU - VEGETABLE DISHES
CÁC MÓN KHÁC - OTHERS